Per Ne

 

 

Balanci në mes punës dhe jetës private

Bp Home ofron marrëveshje fleksibile të punës dhe politikave për të mbështetur nevojat e punonjësve në menyrë qe me lehtësi  të madhe të ballafaqohen sfida të punës dhe angazhimeve familjare.

 

 

 


Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com