Ndërtimi dhe Materialet
Hidroizolimi i mureve

 

 

Bëhet përgaditja e mureve (pastrimi i sipërfaqeve të vrazhda) , pastaj lyhet një shtresë bazë me  bitolit, fillohet me vendosjen e kondorit dhe ngjitjen e tij me flakë , vendosja e kondorit nga poshtë lartë ku shtresat e kondorit duhet të mbulojnë njëra tjetren min 15 cm , dhe në fund vendoset mbrojtja e izolimit nga materiali PVC e valëzuar. 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com