Ndërtimi dhe Materialet
Punimi i drenazhës
 
 
 

Rrjeti i drenazhës punohet me gypa me vrima të cilët mundësojnë pranimin e ujit. Gypi është deri 160 mm,  i mbështjellur me geotextil , pastaj mbulohet me zhavor të fraksioneve 2 dhe 4.

I tërë sistemi i drenazhit lidhet në pusetën më të përshtatshme të ujërave atmosferike me një rënje të kërkuar. Gjatë shtrirjes së gypave merret parasysh kahja e ramjes së tyre. 

 

 

 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com