Ndërtimi dhe Materialet
Punimi i rrjetit të ujësjellësit të mbrendshëm me sistemin Rehau

 
 

Punim i rrjetit të mbrendshëm të ujësjellësit punohet me sistemin Gjerman të ujësjellësit TECE , përparësia e këti sistemi në krahasim me sistemet tjera është kualiteti i lartë i gypit dhe pjesëve fazonike (fitingjeve) dhe fusha e  garancionit që ipet nga prodhuesi.

Montimi i këtij sistemi bëhet në mënyrë mekanike.

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com