Ndërtimi dhe Materialet
Montimi i kasetës me kolektor

 
 

Montimi i kasetave bëhet në muret hyrëse në koridoret kryesore të banesave, hapet vendi i kasetës dhe shtangohet me purpen (shkumë).

Kuadrot primare janë të kompletuara me kolektor, valvolë automatike për çajrosje dhe me valvolë për mbushje- zbrazje.

Pastaj bëhet montimi i kolektorëve dhe lidhja e gypave DN 15 nga radiatori në kolektor. 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com