Ndërtimi dhe Materialet
Montimi i liftave nga firma HYMERI KLEEMANN

 
 

Hymeri Kleemann shpk për klientët e saj ofron një gamë të gjerë të produkteve, varësisht nga kërkesat e klientëve dhe dimenzionet e shaftit.

Sistemi i kontrollimit të qasjes (Access-it), i cili dizajnohet enkas sipas kërkesave të klientëve tanë, bënë të mundur shfrytëzimin më efikas të ashensorit dhe rritë sigurinë nëpër objekte të ndryshme.

Ky sistem është i mundshëm në dy forma: për thirrjet nëpër dyert e jashtme dhe për butonat brenda në kabinë.

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com