Ndërtimi dhe Materialet
Montimi i radiatorëve gypor (banjo)

 

 

Ngrohja e kthinave sanitare është e organizuar me radiator gypor, prodhim vendor të Gjilanit të tipit LUX të dimensionuar sipas kapaciteteve për ngrohje dhe hapsirës për montim. Radiatorët porositen të ngjyrosur me këtë rast ngjyrosja shtesë nuk është e nevojshme.


Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com