Ndërtimi dhe Materialet
Armimi i themeleve dhe Armimet e pllakave

 

Nga analizat gjeomekanike dhe llogaria statike e konstruksionit përcaktohet themeli pllakë dhe lartësia e pllakës së themelit hTH. Armimi i themelit bëhet në dy zona, zona poshtë dhe zona lartë.

Varësisht nga llogaria statike dhe ndikimet bëhet armimi i zonës poshtë, po ashtu përforcimet shtesë nga mos depërtimi i shtyllës në pllakë, si dhe armimi i zonës së lartë.


 

 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com