Ndërtimi dhe Materialet
Kulmet e Rrafshta dhe Izolimi
 
 

 

Pas përfundimit të konstruksionit të objektit fillon faza e punimit të kulmit te rrafsht. Kulmet punohen  duke fillu nga penda kundër avullit, shtresa termike prej Stiroduri ne tri shtresa me nga 5cm trashësi, gjeotextil nga kompania Bauder si  hidro izoluese, shtresë nivelizuese  dhe pllakë graniti apo bare natyral.


Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com