Ndërtimi dhe Materialet
Proceset e Betonimit
 
 

 

Pas përfundimit te punës nga kompanit egzekutuese për punen e dorës  dhe kontrollimit të armimit nga organi mbikqyrës kompetent dhe nënshkrimi i ditarit të punës fillon procesi i betonimit. Betonimi i elementeve konstruktive beton-arme bëhet me beton të klasës së kerkuar me projekt. 

Furnizimi bëhet nga fabrika e betonit Fitorja.

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com