Ndërtimi dhe Materialet

Dyer të Dhomave

 

Dyer të dhomave nga Kompania e mirënjohur Gjerman Prum:

Emri PRUM  ka qenë dhe është sinonim  për  risi dhe cilësi të lartë e dizajn dallues te  produktit te saj. Tradita dhe bota moderne lidhen ngushtë brenda kësaj kompani. Produkti i njohur markës PRUM përbëjnë një grup te gjere të dyerve dhe korniza me një zgjedhje të madhe duke filluar nga  llojllojshmëria, madhësive,  mundësitë dhe sipërfaqet  e sipërme të dyerve në përputhje me kërkesat e tregut.

 

Per me teper klikoni:http://www.tuer.de/ 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com