Ndërtimi dhe Materialet
Oxhaqet dhe gypat e ventilimit

 
 

SCHIEDEL është lider tregu europian në fushën e oxhaqeve deh gypave te ventilimit dhe  vazhdimisht përmbush rolin e saj si një udhëheqës ne ketë industri me  risi.

Si prodhuesi i parë i oxhakut të prodhuar ndonjëherë, SCHIEDEL përballet me sfidat e së tashmes dhe ofron dëshmi pozitive se balancimi në mes faktorit  ekonomik dhe ngritjes se vetëdijes për  ekologji mund të bëhen realitet dhe i prekshëm.

 

 


Oxhaku moderne dhe sistemet e ventilimit nga SCHIEDEL janë në gjendje për të përmbushur dy kërkesa madhore si ulja e kostos se shpenzimeve të ngrohjes e po ashtu te jetë ekologjike.

 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com