Ndërtimi dhe Materialet

Suvatimi

 

 

 

POFIX është fabrikë bashkëkohore për prodhim të materialeve shumë kualitative nga fusha e ndërtimtarisë. E ndërtuar sipas arritjeve më të reja botërore të trendëve tekniko-teknologjike në këtë fushë. Prodhimi me kualitet dhe kuantitet të lartë bazohet dhe garantohet nga automatizimi i plotë i procesit teknologjik të prodhimit.

Në bazë të kësaj fitohen prodhime të cilat kontribuojnë për ndërtim të shpejtë, kualitativ dhe ekonomik, sipas normave dhe standardeve evropiane.


Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com