Planifikimi urban
Bp Home
Partneret e mundshem per projektet tona

Klientët mund të jenë kompani të mesme apo të mëdha si për shembull

  1. Persona fizik;
  2. Kompani private;
  3. Fonde;
  4. Kompanie ndërkombëtare;
  5. Banka dhe kompani të sigurimeve,

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com