Planifikimi urban
Bp Home

Profili Urban për Qendren 2 të Komunes së Prishtinës

 

 

Këtu mund të gjeni:

  • POZITA E LOKACIONIT NË RAPORT ME PËRMBAJTJET DHE QYTETIN
  •  DESTINIMI I SIPËRFAQEVE ME TË CILAT RRETHOHET LOKACIONI
  •  DESTINIMI I SIPËRFAQEVE NË LOKACION

 

Shkarko Dokumentin ne PDF

 

 


 

 

 

Copyright BP-HOME !997 - 2013 | Contact: +386 49 174 800 - +381 38 220 140 | E-Mail: info@bp-home.com