Balanci

Balanci në mes punës dhe jetës private

Bp Home ofron marrëveshje fleksibile të punës dhe politikave për të mbështetur nevojat e punonjësve në menyrë që me lehtësi  të madhe të ballafaqohen sfida të punës dhe angazhimeve familjare. Për më tepër, duke qenë në sektorin e ndërtimit të shtëpive, për ne është shumë e rëndësishme që stafi ynë të ketë një balanc në mes të punës, shtëpisë dhe aktiviteteve të tjera rekreative.