Pse BP Home

Njeriu në qendër të projektimit dhe zhvillimeve tona

Një shtëpi e mirë është më shumë se tulla dhe materiale të tjera të përdorura. Ajo përbën një vend të veçantë ku shpaloset jeta, krijohen kujtime dhe thuren ëndrra për të ardhmen. Andaj për këtë ne gjithmonë përkujdesemi që Ju të jeni në qendër të vëmendjes.

 

Më poshtë mund të gjeni listën e përfitimve që ne ofrojmë:

 

Investime në pasuri të patundshme me arritje të kthimit të qëndrueshëm dhe të paparë nëpërmjet cikleve të tregut;

Zgjedhje e vazhdueshme e kompanive më të mira dhe talenteve në arkitekturë dhe dizajn në regjion dhe botë. Këtë e bëjmë përmes konkurseve të hapura dhe prezantimeve publike përballë kritikëve të profesionit.

Traditë dhe risi në stilin kombëtar shqiptar. Duke interpretuar me kreativitet dhe inovacion nga etimiologjia përkatësisht toponomia e deri tek funksioni dhe arkitektura.

Plotësim të Standardeve më të larta të jetesës në hapësirat që ndërtojmë dhe zhvillojmë.

Qëndrueshmëria dhe teknologjia e fundit na përcjell në zgjedhjen e materialit për ndërtim dhe përdorim.

Investimet në energjinë e ripërtrishtme dhe ndrohjes solare.

Njohuri mbi civilizimet e vjetra duke respektuar historinë e vendeve në regjion dhe botë.

Arkitekturë nga jashtë brenda.

Proporcionet dhe rregullat estetike të projektuara të zgjasin.

Elegancë dhe komoditet në arkitekturën dhe dizajnin e brendshëm