Shpërblimet

Bp Home ka aprovuar qasjen “shpërblime në formë të pakos përfituese” për motivimin dhe shpërblimin e punonjësve të saj duke ofruar kompensim kuptimplotë dhe real kundrejt tregut të punës, si dhe një mjedis pune që u rritë punonjësve mirëqenien.

Planet përfshijnë: nxitje afat-shkurtër në të holla, bonus programe. Kurse në periudhë afat-gjate në formë të kapitalit të bazuar në shpërblime të tilla si asete (Banesë apo Lokal Afarist) plus rrogë bazë me te gjitha shërbimet koform ligjit të punë; duke ofruar siguri dhe sigurim shëndetësor.

Për të siguruar që Bp Home mbetet konkurruese dhe atraktive për talentët e rinj, Bp Home vazhdimisht rrite standardet kundrejt tregje të ndryshme dhe plotëson strategjitë e saja zhvillimore.