Punimi i instalimeve elektrike kryhet me kabllo PP00,PP-Y dhe PPOO-Y të cilat shtrihen në dysheme. Kabllot duhet të vendosen në gypa PVC(bazhur) përkatës. Instalimi i ndriqimit parashihet me kabllo 1.5 mm2 dhe siguresa automatike 10A,kurse instalimi i prizave dhe furnizimit për bojlerë dhe nxemëse  me kabllo me seksion 2.5 mm2  dhe siguresa automatike 16A.

Për degëzimin e qarkut elektrik aty ku degëzohet ,të përdoren kutitë shpërndarëse në të cilat nxiren daljet për drita,ndërprerës ose për priza.Për nevoja të tokëzimit të kontakteve metalike në banjo,gypa të ujësjellësit ,kanalizimit,nxemjes qendrore dhe të gjitha pjesëve të metalta të cilat mund të marrin kontakt elektrik  bëhet zbarra për tokëzim,për barazimin e potencialit." />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800

Punimi i instalimit ElektrikPunimi i instalimeve elektrike kryhet me kabllo PP00,PP-Y dhe PPOO-Y të cilat shtrihen në dysheme. Kabllot duhet të vendosen në gypa PVC(bazhur) përkatës. Instalimi i ndriqimit parashihet me kabllo 1.5 mm2 dhe siguresa automatike 10A,kurse instalimi i prizave dhe furnizimit për bojlerë dhe nxemëse  me kabllo me seksion 2.5 mm2  dhe siguresa automatike 16A.

Për degëzimin e qarkut elektrik aty ku degëzohet ,të përdoren kutitë shpërndarëse në të cilat nxiren daljet për drita,ndërprerës ose për priza.Për nevoja të tokëzimit të kontakteve metalike në banjo,gypa të ujësjellësit ,kanalizimit,nxemjes qendrore dhe të gjitha pjesëve të metalta të cilat mund të marrin kontakt elektrik  bëhet zbarra për tokëzim,për barazimin e potencialit.test