Punimi i Ndriqimit është paraparë me ndihmën e poqave fluoroscent per lokale dhe me filament per banesa dhe hapesira tjera.Fuqitë e poqave duhet të jenë 40W,60W dhe 100W.Poqat nga 40W janë paraparë në vazhdime dhe në terasa,kurse në hapësirat tjera poqat nga 60W,Për kuzhinë janë paraparë poqat nga 100W.
" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Punimi i ndriqimitPunimi i Ndriqimit është paraparë me ndihmën e poqave fluoroscent per lokale dhe me filament per banesa dhe hapesira tjera.Fuqitë e poqave duhet të jenë 40W,60W dhe 100W.Poqat nga 40W janë paraparë në vazhdime dhe në terasa,kurse në hapësirat tjera poqat nga 60W,Për kuzhinë janë paraparë poqat nga 100W.
test