Përgaditja e shtresave që  izolohen, lyerja me bitolit , pastaj vazhdohet me kondor V4 ,ku shtresat e kondorit  mbulojnë njëra tjetrën min. 10 cm , dhe  shpërndarja kryhet me flakë,shtrirja e kondorit bëhet përgjatë tërë sipërfaqes së gabaritit të dyshemesë dhe min. 30 cm jashtë gabaritit për vazhdim vertikal të hidroizolimit.

" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Hidroizolimi i dyshemesëPërgaditja e shtresave që  izolohen, lyerja me bitolit , pastaj vazhdohet me kondor V4 ,ku shtresat e kondorit  mbulojnë njëra tjetrën min. 10 cm , dhe  shpërndarja kryhet me flakë,shtrirja e kondorit bëhet përgjatë tërë sipërfaqes së gabaritit të dyshemesë dhe min. 30 cm jashtë gabaritit për vazhdim vertikal të hidroizolimit.

test