Bëhet përgaditja e mureve (pastrimi i sipërfaqeve të vrazhda) , pastaj lyhet një shtresë bazë me  bitolit, fillohet me vendosjen e kondorit dhe ngjitjen e tij me flakë , vendosja e kondorit nga poshtë lartë ku shtresat e kondorit duhet të mbulojnë njëra tjetren min 15 cm , dhe në fund vendoset mbrojtja e izolimit nga materiali PVC e valëzuar.

" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Hidroizolimi i mureveBëhet përgaditja e mureve (pastrimi i sipërfaqeve të vrazhda) , pastaj lyhet një shtresë bazë me  bitolit, fillohet me vendosjen e kondorit dhe ngjitjen e tij me flakë , vendosja e kondorit nga poshtë lartë ku shtresat e kondorit duhet të mbulojnë njëra tjetren min 15 cm , dhe në fund vendoset mbrojtja e izolimit nga materiali PVC e valëzuar.

test