Sistemi i hidrantit të jashtëm duhet  të jetë i  ndarë prej sistemit të ujesjellsit të mbrendshëm dhe ndarja bëhet në pusetën e ujëmatësit kryesorë.

Rrjeti i hidrantëve fushorë duhet të jetë gjatë gjithë kohës nën presion. 

" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Montimi i hidranteve fushorëSistemi i hidrantit të jashtëm duhet  të jetë i  ndarë prej sistemit të ujesjellsit të mbrendshëm dhe ndarja bëhet në pusetën e ujëmatësit kryesorë.

Rrjeti i hidrantëve fushorë duhet të jetë gjatë gjithë kohës nën presion. 

test