Rrjeti i drenazhës punohet me gypa me vrima të cilët mundësojnë pranimin e ujit. Gypi është deri 160 mm,  i mbështjellur me geotextil , pastaj mbulohet me zhavor të fraksioneve 2 dhe 4.

I tërë sistemi i drenazhit lidhet në pusetën më të përshtatshme të ujërave atmosferike me një rënje të kërkuar. Gjatë shtrirjes së gypave merret parasysh kahja e ramjes së tyre. 


" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Punimi i drenazhësRrjeti i drenazhës punohet me gypa me vrima të cilët mundësojnë pranimin e ujit. Gypi është deri 160 mm,  i mbështjellur me geotextil , pastaj mbulohet me zhavor të fraksioneve 2 dhe 4.

I tërë sistemi i drenazhit lidhet në pusetën më të përshtatshme të ujërave atmosferike me një rënje të kërkuar. Gjatë shtrirjes së gypave merret parasysh kahja e ramjes së tyre. 


test