Punim i rrjetit të mbrendshëm të ujësjellësit punohet me sistemin Gjerman të ujësjellësit TECE , përparësia e këti sistemi në krahasim me sistemet tjera është kualiteti i lartë i gypit dhe pjesëve fazonike (fitingjeve) dhe fusha e  garancionit që ipet nga prodhuesi.


Montimi i këtij sistemi bëhet në mënyrë mekanike.

" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Punimi i rrjetit të ujësjellësit të mbrendshëm me sistemin RehauPunim i rrjetit të mbrendshëm të ujësjellësit punohet me sistemin Gjerman të ujësjellësit TECE , përparësia e këti sistemi në krahasim me sistemet tjera është kualiteti i lartë i gypit dhe pjesëve fazonike (fitingjeve) dhe fusha e  garancionit që ipet nga prodhuesi.


Montimi i këtij sistemi bëhet në mënyrë mekanike.

test