Montimi i rezervuarëve dhe pompave bëhet në ato objekte banimi, ku nga rrjeti kryesorë i ujësjellësit të qytetit nuk ka furnizim konstant me ujë.

Së pari bëhen llogaritjet e nevojshme për sasinë e ujit që mbulon nevojat e banorëve për ujë , dhe në bazë të lartësisë së objektit bëhet përzgjedhja e llojit të pompës. 

Devijimi i vertikaleve të kanalizimit dhe ujësjellësit

Për shkak se vertikalët e ujësjellësit dhe kanalizmit janë në largësi të caktuara nga pusetat kryesore , ato devijohen dhe të bashkohen ne pika të caktuara . Sa i përket rrjetit të kanalizimit i kushtohet  kujdes i veqant që në rastin e devijimit  dhe duhet të rritet diamteri i gypit si dhe kthesat nuk bëhen në kënd 90 ° , zakonisht devijimet bëhen në bodurme të objekteve, prandaj  ato duhet të izolohen me materiale termo izoluese, që të mbrohen nga ndikimet e jashtme atmosferike , si ngrica apo te tjera. 


" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Vendosja e rezervuareve dhe pompaveMontimi i rezervuarëve dhe pompave bëhet në ato objekte banimi, ku nga rrjeti kryesorë i ujësjellësit të qytetit nuk ka furnizim konstant me ujë.

Së pari bëhen llogaritjet e nevojshme për sasinë e ujit që mbulon nevojat e banorëve për ujë , dhe në bazë të lartësisë së objektit bëhet përzgjedhja e llojit të pompës. 

Devijimi i vertikaleve të kanalizimit dhe ujësjellësit

Për shkak se vertikalët e ujësjellësit dhe kanalizmit janë në largësi të caktuara nga pusetat kryesore , ato devijohen dhe të bashkohen ne pika të caktuara . Sa i përket rrjetit të kanalizimit i kushtohet  kujdes i veqant që në rastin e devijimit  dhe duhet të rritet diamteri i gypit si dhe kthesat nuk bëhen në kënd 90 ° , zakonisht devijimet bëhen në bodurme të objekteve, prandaj  ato duhet të izolohen me materiale termo izoluese, që të mbrohen nga ndikimet e jashtme atmosferike , si ngrica apo te tjera. 


test