Pas kalkulimit dhe përcaktimit të diametrit të gypit fillohet me vendosjen e rrjetit të gypit të zinguar për ujësjellës dhe rrjetin e hidrantit të mbrendshëm nëpër kanalet(vrimat)  hapura më parë në pllakat  e meskatave. Vertikalet e ujësjellësit të punuara me gypa zingu  duhet të shtrëngohen mirë dhe të mbrohet nga ngricat dhe korozioni me lyerje izoluese. Në çdo kat  formohet kolektori me daljet përkatëse ku bëhet furnizimi i çdo banese me ujë. Në hyrje të çdo banese vendoset ujëmatësi.

Vertikalet e hidrantit gjithashtu izolohen me materiale termike, dhe vendosen hidrantët e mbrendshëm, në vendin më të përshtatshëm ku mund të përdoren shumë lehtë. Kutitë e hidrantëve duhet të jenë të kompletuara me te gjitha paisjet e nevojshme. 


Në pikën më të ulët të ujësjellësit vendoset valvola për zbrazjen e ujit nga instalimi për raste të nevojshme apo defekte. 


" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Punimi i vertikaleve kryesore të ujësjellësit dhe hidrantitPas kalkulimit dhe përcaktimit të diametrit të gypit fillohet me vendosjen e rrjetit të gypit të zinguar për ujësjellës dhe rrjetin e hidrantit të mbrendshëm nëpër kanalet(vrimat)  hapura më parë në pllakat  e meskatave. Vertikalet e ujësjellësit të punuara me gypa zingu  duhet të shtrëngohen mirë dhe të mbrohet nga ngricat dhe korozioni me lyerje izoluese. Në çdo kat  formohet kolektori me daljet përkatëse ku bëhet furnizimi i çdo banese me ujë. Në hyrje të çdo banese vendoset ujëmatësi.

Vertikalet e hidrantit gjithashtu izolohen me materiale termike, dhe vendosen hidrantët e mbrendshëm, në vendin më të përshtatshëm ku mund të përdoren shumë lehtë. Kutitë e hidrantëve duhet të jenë të kompletuara me te gjitha paisjet e nevojshme. 


Në pikën më të ulët të ujësjellësit vendoset valvola për zbrazjen e ujit nga instalimi për raste të nevojshme apo defekte. 


test