Rrjeti gypor me gypa të zi të çelikut furnizon me vertikale kuadrot primare të cilat duhet të vendosen nëpër koridore të secilit kat dhe nga aty me gypa “ Al Plast”, me dimensione sipas projektit  bëhet furnizimi i kuadrove në secilën banesë. 

" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Lidhja e gypave në vertikalen kryesoreRrjeti gypor me gypa të zi të çelikut furnizon me vertikale kuadrot primare të cilat duhet të vendosen nëpër koridore të secilit kat dhe nga aty me gypa “ Al Plast”, me dimensione sipas projektit  bëhet furnizimi i kuadrove në secilën banesë. 

test