Montimi i kasetave bëhet në muret hyrëse në koridoret kryesore të banesave, hapet vendi i kasetës dhe shtangohet me purpen (shkumë).

Kuadrot primare janë të kompletuara me kolektor, valvolë automatike për çajrosje dhe me valvolë për mbushje- zbrazje.

Pastaj bëhet montimi i kolektorëve dhe lidhja e gypave DN 15 nga radiatori në kolektor.

" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Montimi i kasetës me kolektorMontimi i kasetave bëhet në muret hyrëse në koridoret kryesore të banesave, hapet vendi i kasetës dhe shtangohet me purpen (shkumë).

Kuadrot primare janë të kompletuara me kolektor, valvolë automatike për çajrosje dhe me valvolë për mbushje- zbrazje.

Pastaj bëhet montimi i kolektorëve dhe lidhja e gypave DN 15 nga radiatori në kolektor.

test