Hymeri Kleemann shpk për klientët e saj ofron një gamë të gjerë të produkteve, varësisht nga kërkesat e klientëve dhe dimenzionet e shaftit.

Sistemi i kontrollimit të qasjes (Access-it), i cili dizajnohet enkas sipas kërkesave të klientëve tanë, bënë të mundur shfrytëzimin më efikas të ashensorit dhe rritë sigurinë nëpër objekte të ndryshme. 


Ky sistem është i mundshëm në dy forma: për thirrjet nëpër dyert e jashtme dhe për butonat brenda në kabinë.


" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Montimi i liftave nga firma HYMERI KLEEMANNHymeri Kleemann shpk për klientët e saj ofron një gamë të gjerë të produkteve, varësisht nga kërkesat e klientëve dhe dimenzionet e shaftit.

Sistemi i kontrollimit të qasjes (Access-it), i cili dizajnohet enkas sipas kërkesave të klientëve tanë, bënë të mundur shfrytëzimin më efikas të ashensorit dhe rritë sigurinë nëpër objekte të ndryshme. 


Ky sistem është i mundshëm në dy forma: për thirrjet nëpër dyert e jashtme dhe për butonat brenda në kabinë.


test