Të gjithë radiatorët janë panel nga çeliku të prodhuar nga fabrika e radiatorëve në Gjilan. Vendosen në mbajtës në varësi nga kapaciteti i trupit ngrohës.


Numri i mbajtësve caktohet sipas gjatësisë së trupit ngrohës. Radiatorët pëvetësohen panel të Tipit 22 dhe 33 të dimensionuar sipas kapaciteteve të kalkuluara dhe të përvetsuar varësisht nga nevojat termike. Radiatorët porositen të ngjyrosur me këtë rast ngjyrosja shtesë nuk është e nevojshme.

" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Montimi i trupave ngrohësTë gjithë radiatorët janë panel nga çeliku të prodhuar nga fabrika e radiatorëve në Gjilan. Vendosen në mbajtës në varësi nga kapaciteti i trupit ngrohës.


Numri i mbajtësve caktohet sipas gjatësisë së trupit ngrohës. Radiatorët pëvetësohen panel të Tipit 22 dhe 33 të dimensionuar sipas kapaciteteve të kalkuluara dhe të përvetsuar varësisht nga nevojat termike. Radiatorët porositen të ngjyrosur me këtë rast ngjyrosja shtesë nuk është e nevojshme.

test