Materialet ndërtimore “Fundermax” për nevoja të “Montimit të Fasadës ventiluese”

Paneli Fundermax Exterior F-Quality:

Nenkonstrukcioni përfshin:


PUNIMI I FASADËS – e cila do të punohet me stiropor 8 cm, rrjeta gjermane, ngjitës Pofix, kënde dhe material të gatshëm të fasadës (në kova).


" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800Punimi i fasadës ventiluese dhe me stiropore
Materialet ndërtimore “Fundermax” për nevoja të “Montimit të Fasadës ventiluese”

Paneli Fundermax Exterior F-Quality:

  • Trashësia – 8 mm; Ngjyra Creative Fancy decor me kod 0327 , duke ju referuar koleksionit te  ngjyrave te Fundermax

Nenkonstrukcioni përfshin:

  • Nenkonstrukcioni i aluminit nga prodhuesi ETEM, sistemi Vario;
  • Sistem montimi me nitne ngjyre RAL, e afërt me ngjyrën e panelit;
  • Termo stop pllaka dhe aksesoret tjerë adekuat, te gjithë te atestuar;
  • Sistemi i fiksimit te ankerave është i prodhuesit gjerman Fischer, i atestuar dhe i përzgjedhur enkas, ne baze te specifikave te objektit te BP Home (nga mostra e tullës qe është marre nga objekti).
  • Izolimi: Knauf Insulation, lesh guri i presuar me folje te zeze difuzive, me trashësi 80  mm, 50 kg/m3, enkas për fasada te ventiluara.

PUNIMI I FASADËS – e cila do të punohet me stiropor 8 cm, rrjeta gjermane, ngjitës Pofix, kënde dhe material të gatshëm të fasadës (në kova).


test