Nga analizat gjeomekanike dhe llogaria statike e konstruksionit përcaktohet themeli pllakë dhe lartësia e pllakës së themelit hTH. Armimi i themelit bëhet në dy zona, zona poshtë dhe zona lartë.


Varësisht nga llogaria statike dhe ndikimet bëhet armimi i zonës poshtë, po ashtu përforcimet shtesë nga mos depërtimi i shtyllës në pllakë, si dhe armimi i zonës së lartë.


" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


Armimi i themeleve dhe Armimet e pllakaveNga analizat gjeomekanike dhe llogaria statike e konstruksionit përcaktohet themeli pllakë dhe lartësia e pllakës së themelit hTH. Armimi i themelit bëhet në dy zona, zona poshtë dhe zona lartë.


Varësisht nga llogaria statike dhe ndikimet bëhet armimi i zonës poshtë, po ashtu përforcimet shtesë nga mos depërtimi i shtyllës në pllakë, si dhe armimi i zonës së lartë.


test