Pas analizave gjeomekanike bëhet piketimi i objektit si procedure ligjore nga organet komunale dhe ne te njejten kohe zyrtarisht fillon puna ne punishte.


" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800


GërmimetPas analizave gjeomekanike bëhet piketimi i objektit si procedure ligjore nga organet komunale dhe ne te njejten kohe zyrtarisht fillon puna ne punishte.


test