Montimi i Dritareve dhe Roletneve

Dyert, dritaret dhe roletnet do të jenë të cilësisë dhe sipas karakteristikave të përshkruara në vijim:

  • Dyert dhe dritaret do të punohen nga Materiali me profil  “REHAU” me gjërësinë e kornizës dhe krahut prej 80 mm, me dy goma;
  • Mekanizmi i dyerve dhe dritareve do të jetë i llojit ”AUBI & SIEGENA” Favorit;
  • Xhamat do të jenë nga Qelqi Termo-izolues 4x16x4 të mbushur me gaz argon;
  • Dorëzat sekuestike do të jene të llojit “Hope” me ngjyrë të bardhë.
  • Montimi do të behet me shkumë dhe bulona (shtrafa)

Kryerësi i punëve do t`i dorëzojë Kompanisë  Certifikatat e kualitetit të prodhuesit  për të gjitha elementet e dorëzuara/montuara, duke përfshirë profilin, hekurin e profileve, xhamat, dorëzat, bulonat (shtrafat), mekanizmat e dyerve dhe dritareve si dhe përshkrimin e mënyrës së montimit nga prodhuesit.

Mos-dorëzimi i certifikatave e kualifikon mallin e dorëzuar si mall me të meta dhe i jep te drejtë Porositësit që ta shkëpusë kontratën dhe të kërkojë kompensimin e dëmit të shkaktuar.