Oxhaqet dhe gypat e ventilimit

SCHIEDEL është lider tregu europian në fushën e oxhaqeve deh gypave te ventilimit dhe  vazhdimisht përmbush rolin e saj si një udhëheqës ne ketë industri me  risi. 

Si prodhuesi i parë i oxhakut të prodhuar ndonjëherë, SCHIEDEL përballet me sfidat e së tashmes dhe ofron dëshmi pozitive se balancimi në mes faktorit  ekonomik dhe ngritjes se vetëdijes për  ekologji mund të bëhen realitet dhe i prekshëm.

 

Oxhaku moderne dhe sistemet e ventilimit nga SCHIEDEL janë në gjendje për të përmbushur dy kërkesa madhore si ulja e kostos se shpenzimeve të ngrohjes e po ashtu te jetë ekologjike.