Proceset e Betonimit

Pas përfundimit te punës nga kompanit egzekutuese për punen e dorës  dhe kontrollimit të armimit nga organi mbikqyrës kompetent dhe nënshkrimi i ditarit të punës fillon procesi i betonimit. Betonimi i elementeve konstruktive beton-arme bëhet me beton të klasës së kerkuar me projekt.  

Furnizimi bëhet nga fabrika e betonit Fitorja.