Thithësja qëndrore për vendosje brenda në mure

Thithëse qëndrore e pluhurave

Garanton higjienë të vërtetë në shtëpinë tuaj, sepse të gjitha mikropluhurat,akariet të cilat nuk ndalen ne filtër i zbrazv jashta ambientit banesor duke mos lejuar që ato të sillen përsëri në atë rreth. -Mundëson pastrimin pa penguar askend, sepse centerala thithëse me motor me nje pazhurshmëri adekuate,mund te instalohet aty ku nuk dëgjohet (në ballkon, në një lokal teknik) etj. -Eshtë e sigurtë, seps prizat thithëse kanë një kontakt për kyqëje të tensionit të ulët dhe pa asnjë rrezik (rryna 12 V). -Mundëson vendosjen ne vendin më të përshtatshëm për pastrim. -Furnizohet me një gamë të pasur të paisjeve, të cilat mundësojnë pastrimin e të gjitha hapsirave në brendi të baneses tuaj.

-Harroni thithësen tradicionale të pluhurit që duhej të bartej rreth e rrotull nëpër shtëpi, prej një dhome në tjetrën ose prej një kati në tjetrin: tash mjafton vetëm njëzorrë thithëse fleksibile dhe praktike.