Betoni


Kompania "FITORJA" është themeluar në vitin 1990, nga z. Tahir Maloku i cili është njëherësh edhe pronar legjitim i kompanisë. Kompaninë "FITORJA" Z.Maloku e ka themeluar me kapitalin e tij vetanak, madje edhe sot ai është pronar i vetëm me 100% të aksioneve.

Sot kompania numëron 130 punëtorë të përgatitjeve të ndryshme profesionale,dhe synon që këtë numër ta rrisë gradualisht.


Misioni

Kompania FITORJA dëshiron të ofrojë këshilla të ekspertëve dhe zgjidhje ideale në fushën e ndërtimit, duke filluar nga: projektimi, kalkulimi detal, furnizimi dhe ekzekutimi i projekteve.


Vizioni

Fitorja synon që të njihet si: Eksperte në fushat e ndërtimtarisë së ultë dhe të ndërtimtarisë së lartë. Sisteme të avansuara teknologjike, të orientuar për zgjedhje praktike për klientët.

Per me teper klikoni:http://www.fitorja.eu


" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800

Betoni


Kompania “FITORJA” është themeluar në vitin 1990, nga z. Tahir Maloku i cili është njëherësh edhe pronar legjitim i kompanisë. Kompaninë “FITORJA” Z.Maloku e ka themeluar me kapitalin e tij vetanak, madje edhe sot ai është pronar i vetëm me 100% të aksioneve.

Sot kompania numëron 130 punëtorë të përgatitjeve të ndryshme profesionale,dhe synon që këtë numër ta rrisë gradualisht.


Misioni

Kompania FITORJA dëshiron të ofrojë këshilla të ekspertëve dhe zgjidhje ideale në fushën e ndërtimit, duke filluar nga: projektimi, kalkulimi detal, furnizimi dhe ekzekutimi i projekteve.


Vizioni

Fitorja synon që të njihet si: Eksperte në fushat e ndërtimtarisë së ultë dhe të ndërtimtarisë së lartë. Sisteme të avansuara teknologjike, të orientuar për zgjedhje praktike për klientët.

Per me teper klikoni:http://www.fitorja.eu


test