BMS sistemi: Building Management System

Per here te pare ne kosove orfrojm sistemin e banesave intelegjente nga Prodhuesi AVE – Italian, ku nga distanca mundet te kontrollohet apo teledirigjohet banesa juaj. 


Me ane te telefonit-I phone ose touchscreen e cila montohet ne banesen tuaj. Permes ketij sistemimi munde te kontrollohet-adabtohet:  roletat me senzor, nxemje-ftohje, kamerat, zerimi, kontrolli I hyrjes me ane te shenjave te gishterinjve, senzori I zjarrit, senzori I kontrollit te levizjve ne banesa pas dhenjes se kodit, lenja e porosive.

" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800

BMS sistemi: Building Management System

Per here te pare ne kosove orfrojm sistemin e banesave intelegjente nga Prodhuesi AVE – Italian, ku nga distanca mundet te kontrollohet apo teledirigjohet banesa juaj. 


Me ane te telefonit-I phone ose touchscreen e cila montohet ne banesen tuaj. Permes ketij sistemimi munde te kontrollohet-adabtohet:  roletat me senzor, nxemje-ftohje, kamerat, zerimi, kontrolli I hyrjes me ane te shenjave te gishterinjve, senzori I zjarrit, senzori I kontrollit te levizjve ne banesa pas dhenjes se kodit, lenja e porosive.

test