Atestet

Bp Home ka aprovuar qasjen ,,shpërblime në formë të pakos përfituese" për motivimin dhe shpërblimin e punonjësve të saj duke ofruar kompensim kuptimplotë

dhe real kundrejt tregut të punës, si dhe një mjedis pune që rrit 'punonjësve mirëqenien. Planet përfshijnë: nxitje afat-shkurtër në të holla, bonus programe dhe afat-

gjate në formë të kapitalit të bazuar në shpërblime të tilla si assete (Banës apo Lokale Afarist) plus rrogë baze me te gjitha shërbimet si sigurimi shëndetësor,


tatimet etj. Për të siguruar që Bp Home mbetet konkurruese dhe vazhdon të tërheqë dhe të mbajë talentin, ajo vazhdimisht të rrite standardet kundrejt tregje të

ndryshme dhe e plotëson strategjitë e saj për kompensim.

https://www.youtube.com/watch?v=l5rn8lJGpsA
" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800

Atestet

Bp Home ka aprovuar qasjen ,,shpërblime në formë të pakos përfituese” për motivimin dhe shpërblimin e punonjësve të saj duke ofruar kompensim kuptimplotë

dhe real kundrejt tregut të punës, si dhe një mjedis pune që rrit ‘punonjësve mirëqenien. Planet përfshijnë: nxitje afat-shkurtër në të holla, bonus programe dhe afat-

gjate në formë të kapitalit të bazuar në shpërblime të tilla si assete (Banës apo Lokale Afarist) plus rrogë baze me te gjitha shërbimet si sigurimi shëndetësor,


tatimet etj. Për të siguruar që Bp Home mbetet konkurruese dhe vazhdon të tërheqë dhe të mbajë talentin, ajo vazhdimisht të rrite standardet kundrejt tregje të

ndryshme dhe e plotëson strategjitë e saj për kompensim.

test