Izolimi i Themeleve dhe Çatisë

Kompania jonë për herë të parë filloi për të zhvilluar produktet e mbulim - izolimit më shumë se 150 vjet më parë. Në vitin 1982 menaxhmenti i kompanisë kaloi brezit të tretë të familjes Bauder menaxhmentin e kompanisë.  Duke vazhduar punën  e gjyshit tonë dhe të babait,  është një përgjegjësi shumë e veçantë për ne,  e gjithashtu na jep kënaqësi të madhe për më tutje. Ky është kombinimi fitues i traditës dhe inovacionit që ka bërë Bauder.  Si një kompani pronar-menaxher ne jemi të lirë nga presioni afatshkurtër në maksimizimin e fitimeve; në vend të kësaj, ne jemi në  pozitë qe ne meny të vazhdueshme për të zhvilluar kompaninë tonë me një sy drejt të ardhmes dhe objektivave afat-gjatë. 

Objektivi ynë është për të ofruar kualitet te larte te produkteve dhe shërbimeve në çdo fushë ku operojmë.  Kjo është filozofia jonë themelor, pavarësisht internetit, ndërveprimi dhe bashkëbisedimi  ndërmjet njerëzve do të bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në të ardhmen. Ekipi ynë bën më të mirë për të siguruar që klientët tanë të ndahen te kënaqur duke punuar me ne në projekt.

" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800

Izolimi i Themeleve dhe Çatisë

Kompania jonë për herë të parë filloi për të zhvilluar produktet e mbulim – izolimit më shumë se 150 vjet më parë. Në vitin 1982 menaxhmenti i kompanisë kaloi brezit të tretë të familjes Bauder menaxhmentin e kompanisë.  Duke vazhduar punën  e gjyshit tonë dhe të babait,  është një përgjegjësi shumë e veçantë për ne,  e gjithashtu na jep kënaqësi të madhe për më tutje. Ky është kombinimi fitues i traditës dhe inovacionit që ka bërë Bauder.  Si një kompani pronar-menaxher ne jemi të lirë nga presioni afatshkurtër në maksimizimin e fitimeve; në vend të kësaj, ne jemi në  pozitë qe ne meny të vazhdueshme për të zhvilluar kompaninë tonë me një sy drejt të ardhmes dhe objektivave afat-gjatë. 

Objektivi ynë është për të ofruar kualitet te larte te produkteve dhe shërbimeve në çdo fushë ku operojmë.  Kjo është filozofia jonë themelor, pavarësisht internetit, ndërveprimi dhe bashkëbisedimi  ndërmjet njerëzve do të bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në të ardhmen. Ekipi ynë bën më të mirë për të siguruar që klientët tanë të ndahen te kënaqur duke punuar me ne në projekt.

test