Suvatimi

POFIX është fabrikë bashkëkohore për prodhim të materialeve shumë kualitative nga fusha e ndërtimtarisë. E ndërtuar sipas arritjeve më të reja botërore të trendëve tekniko-teknologjike në këtë fushë. Prodhimi me kualitet dhe kuantitet të lartë bazohet dhe garantohet nga automatizimi i plotë i procesit teknologjik të prodhimit. 

Në bazë të kësaj fitohen prodhime të cilat kontribuojnë për ndërtim të shpejtë, kualitativ dhe ekonomik, sipas normave dhe standardeve evropiane.

" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800

Suvatimi

POFIX është fabrikë bashkëkohore për prodhim të materialeve shumë kualitative nga fusha e ndërtimtarisë. E ndërtuar sipas arritjeve më të reja botërore të trendëve tekniko-teknologjike në këtë fushë. Prodhimi me kualitet dhe kuantitet të lartë bazohet dhe garantohet nga automatizimi i plotë i procesit teknologjik të prodhimit. 

Në bazë të kësaj fitohen prodhime të cilat kontribuojnë për ndërtim të shpejtë, kualitativ dhe ekonomik, sipas normave dhe standardeve evropiane.

test