Thithëse qëndrore e pluhurave

Thithëse qëndrore e pluhurave

Garanton higjienë të vërtetë në shtëpinë tuaj, sepse të gjitha mikropluhurat,akariet të cilat nuk ndalen ne filtër i zbrazv jashta ambientit banesor duke mos lejuar që ato të sillen përsëri në atë rreth. -Mundëson pastrimin pa penguar askend, sepse centerala thithëse me motor me nje pazhurshmëri adekuate,mund te instalohet aty ku nuk dëgjohet (në ballkon, në një lokal teknik) etj. -Eshtë e sigurtë, seps prizat thithëse kanë një kontakt për kyqëje të tensionit të ulët dhe pa asnjë rrezik (rryna 12 V). -Mundëson vendosjen ne vendin më të përshtatshëm për pastrim. -Furnizohet me një gamë të pasur të paisjeve, të cilat mundësojnë pastrimin e të gjitha hapsirave në brendi të baneses tuaj.


-Harroni thithësen tradicionale të pluhurit që duhej të bartej rreth e rrotull nëpër shtëpi, prej një dhome në tjetrën ose prej një kati në tjetrin: tash mjafton vetëm njëzorrë thithëse fleksibile dhe praktike.
https://youtu.be/fSHiv6t73VA


Thithësja qendrore e pluhurit | Kursim energjetik

Shpeshëherë,gjatë pastrimit jeni të detyruar që të hapni dritaret për ta pastruar ajrin në ambientin banesor, kur ndeshen ajri me një temperaturë të jashtme më të ulët me ajrin në brendi të ambientit me një temperaturë më të lartë, atëherë shkaktohet një hargjim i konsiderueshëm i energjisë për ngrohjen e banesës.
Thithësja qëndrore e pluhurit, e zbrazë jashta ambientit te banimit ajrin e thithur, prandaj nuk ka nevojë për ajrosje (ndërrim te ajërit)!
Edhe efiqenca energjetike është shumë më e lartë në krahasim me ate të thithëses tradicionale, sepse ne sistemin e thithëses qendrore filtri është i ndarë nga kontenitori i pluhurit me qëllim që ta ruajnë sa më gjatë kapacitetin e vet filtrues.

Ç'është Thithësja Qëndrore?

Është një impiant (centralë) i cili mundëson pastrimine e shtëpisë në mënyrë të përkryer...

Elementi kryesor i sistemit është centrala thithëse (1) e cila mund të vendoset në një lokal sherbyes ose në ballkon: prej nga degëzohet një rrjetë gypash (2) që vendoset nën dysheme, në mur apo nën palfonin e lëshuar dhe për të përfunduar në lokale të ndryshme me prizat thithëse (4).

Për të mundësuar thithjen, mjafton vetëm të kyqet zorra fleksibile.

Përparësitë janë të shumta...

" />

Keep in Touch

044 174 800 /

049 174 800

Thithëse qëndrore e pluhurave

Thithëse qëndrore e pluhurave

Garanton higjienë të vërtetë në shtëpinë tuaj, sepse të gjitha mikropluhurat,akariet të cilat nuk ndalen ne filtër i zbrazv jashta ambientit banesor duke mos lejuar që ato të sillen përsëri në atë rreth. -Mundëson pastrimin pa penguar askend, sepse centerala thithëse me motor me nje pazhurshmëri adekuate,mund te instalohet aty ku nuk dëgjohet (në ballkon, në një lokal teknik) etj. -Eshtë e sigurtë, seps prizat thithëse kanë një kontakt për kyqëje të tensionit të ulët dhe pa asnjë rrezik (rryna 12 V). -Mundëson vendosjen ne vendin më të përshtatshëm për pastrim. -Furnizohet me një gamë të pasur të paisjeve, të cilat mundësojnë pastrimin e të gjitha hapsirave në brendi të baneses tuaj.


-Harroni thithësen tradicionale të pluhurit që duhej të bartej rreth e rrotull nëpër shtëpi, prej një dhome në tjetrën ose prej një kati në tjetrin: tash mjafton vetëm njëzorrë thithëse fleksibile dhe praktike.


Thithësja qendrore e pluhurit | Kursim energjetik

Shpeshëherë,gjatë pastrimit jeni të detyruar që të hapni dritaret për ta pastruar ajrin në ambientin banesor, kur ndeshen ajri me një temperaturë të jashtme më të ulët me ajrin në brendi të ambientit me një temperaturë më të lartë, atëherë shkaktohet një hargjim i konsiderueshëm i energjisë për ngrohjen e banesës.
Thithësja qëndrore e pluhurit, e zbrazë jashta ambientit te banimit ajrin e thithur, prandaj nuk ka nevojë për ajrosje (ndërrim te ajërit)!
Edhe efiqenca energjetike është shumë më e lartë në krahasim me ate të thithëses tradicionale, sepse ne sistemin e thithëses qendrore filtri është i ndarë nga kontenitori i pluhurit me qëllim që ta ruajnë sa më gjatë kapacitetin e vet filtrues.

Ç’është Thithësja Qëndrore?

Është një impiant (centralë) i cili mundëson pastrimine e shtëpisë në mënyrë të përkryer…

Elementi kryesor i sistemit është centrala thithëse (1) e cila mund të vendoset në një lokal sherbyes ose në ballkon: prej nga degëzohet një rrjetë gypash (2) që vendoset nën dysheme, në mur apo nën palfonin e lëshuar dhe për të përfunduar në lokale të ndryshme me prizat thithëse (4).

Për të mundësuar thithjen, mjafton vetëm të kyqet zorra fleksibile.

Përparësitë janë të shumta…

test