Misioni dhe Vizioni


Misioni ynë është ti ndërtojmë vendit tone te ardhme  të suksesshme duke kontribuar ne rritjen e vlerës se shtuar dhe  rritjen e pasurisë së shoqërisë.


Parimi jone shtytës dhe udhëheqës në aktivitetet tona për investime dhe zhvillim është që të punojmë në mënyrë aktive dhe të drejtpërdrejtë në drejtim të rritjes së vlerës së shtuar të  investimeve.


Në kompaninë tona  krijimi i vlerës se shtuar  është para së gjithash i bazuar në rritjen e shitjeve neto, përmirësimin e profitabilitetit dhe duke krijuar një pozitë të fortë strategjike për kompaninë. Në investimet e pasurive të patundshme krijimi i vlerës se shtuar  është i bazuar në pronat përkatësisht projektet në zhvillim në përputhje me nevojat e banorëve dhe trendët botërore të arkitekturës.Vizioni


Ne si grup ju kushtojmë vëmendje nga afër detajeve përgjatë operimit dhe liferimit të shërbimeve të arsyeshëm ndaj klientëve  tanë, si dhe edukimi me trendët e reja dhe kulturën e jetesës.


Mardhënjet që kemi zhvilluar përgjatë viteve janë po aq të rëndësishme për ne sa edhe vet puna.


Që nga fillimi deri të fundi, çdo projekt do ta ketë vëmendjen dhe  kujdesin më të lartë.


[aigpl-gallery id="1948"]


" />

Per Ne

Misioni dhe Vizioni

Misioni ynë është ti ndërtojmë vendit tone te ardhme  të suksesshme duke kontribuar ne rritjen e vlerës se shtuar dhe  rritjen e pasurisë së shoqërisë.

Parimi jone shtytës dhe udhëheqës në aktivitetet tona për investime dhe zhvillim është që të punojmë në mënyrë aktive dhe të drejtpërdrejtë në drejtim të rritjes së vlerës së shtuar të  investimeve.

Në kompaninë tona  krijimi i vlerës se shtuar  është para së gjithash i bazuar në rritjen e shitjeve neto, përmirësimin e profitabilitetit dhe duke krijuar një pozitë të fortë strategjike për kompaninë. Në investimet e pasurive të patundshme krijimi i vlerës se shtuar  është i bazuar në pronat përkatësisht projektet në zhvillim në përputhje me nevojat e banorëve dhe trendët botërore të arkitekturës.

Vizioni

Ne si grup ju kushtojmë vëmendje nga afër detajeve përgjatë operimit dhe liferimit të shërbimeve të arsyeshëm ndaj klientëve  tanë, si dhe edukimi me trendët e reja dhe kulturën e jetesës.

Mardhënjet që kemi zhvilluar përgjatë viteve janë po aq të rëndësishme për ne sa edhe vet puna.

Që nga fillimi deri të fundi, çdo projekt do ta ketë vëmendjen dhe  kujdesin më të lartë.