Pse BP Home

Njeriu në qendër të projektimit dhe zhvillimeve tona.

Investimet në pasuri të patundshme arritjen e kthimit të qëndrueshëm  dhe të papare nëpërmjet cikleve të tregut.


Traditë dhe risi në stilin kombëtar shqiptare duke e interpretu me  kreativitet dhe inovacion duke filluar prej etimiologjis përkatësisht toponomisë e deri tek funksioni dhe arkitektura.


Zgjedhja e vazhdueshme e  kompanive më të mira dhe talenteve në arkitekturë dhe dizajn ne regjion dhe bote përmes konkurseve te hapura dhe prezantimeve publike përball kritikëve te profesionit.


Standardet më të larta të jetesës ne hapësirat qe ndërtojm dhe  zhvillojmë.


Aspekti i qëndrueshmërisë dhe teknologjia e fundit na përcjell në zgjedhjen e materialit për ndërtim dhe përdorim si dhe të konsumit dhe ruajtjes së energjisë.


Njohuri mbi civilizimet e vjetra dhe respekt për historinë e vendeve ne regjion dhe botë.


Arkitektura nga jashtë brenda.


Proporcionet dhe rregullat estetike te projektuara të zgjasin.


Elegance dhe komoditet në arkitekturën dhe dizajn të brendshëm


" />

Pse Bp Home

Investimet në pasuri të patundshme arritjen e kthimit të qëndrueshëm  dhe të papare nëpërmjet cikleve të tregut.

Traditë dhe risi në stilin kombëtar shqiptare duke e interpretu me  kreativitet dhe inovacion duke filluar prej etimiologjis përkatësisht toponomisë e deri tek funksioni dhe arkitektura.

Zgjedhja e vazhdueshme e  kompanive më të mira dhe talenteve në arkitekturë dhe dizajn ne regjion dhe bote përmes konkurseve te hapura dhe prezantimeve publike përball kritikëve te profesionit.

Standardet më të larta të jetesës ne hapësirat qe ndërtojm dhe  zhvillojmë.

Aspekti i qëndrueshmërisë dhe teknologjia e fundit na përcjell në zgjedhjen e materialit për ndërtim dhe përdorim si dhe të konsumit dhe ruajtjes së energjisë.

Njohuri mbi civilizimet e vjetra dhe respekt për historinë e vendeve ne regjion dhe botë.

Arkitektura nga jashtë brenda.

Proporcionet dhe rregullat estetike te projektuara të zgjasin.

Elegance dhe komoditet në arkitekturën dhe dizajn të brendshëm