Mirëqenia e plotë

Bp Home krenohet për të qenë proaktive në ofrimin e një program mbi mirëqenien, për të ndihmuar punonjësit për ta menaxhuar më mirë shëndetin e tyre fizik, të trajtojnë stresin dhe çështjet personale që mund të lindin ne mënyrën më të përshtatshme. 

Përveç një programi fleksibël te përfitimeve, bisedimet e rregullta qe mbahen për të edukuar dhe për të inkurajuar personelin për të udhëhequr një mënyrë jetese të ekuilibruar, temat shkojnë nga vlerësimi artit si një formë e terapisë e deri te dalja në pension, planifikimit financiare, ushqimi i shëndetshëm e  drejtë formimit te arsyes për tu bere prind pozitiv. 

Ne e njohim nevojat e ndryshme të fuqisë  sonë punëtore dhe të vazhdojë për të rritur përfitimet fleksibile të grupi, ku i mundësojë personelit për të plotësuar nevojat e tyre personale mjekësore dhe të sigurimit me ato të parashikuara nga kompania.

" />

Mirëqenia e plotë

Bp Home krenohet për të qenë proaktive në ofrimin e një program mbi mirëqenien, për të ndihmuar punonjësit për ta menaxhuar më mirë shëndetin e tyre fizik, të trajtojnë stresin dhe çështjet personale që mund të lindin ne mënyrën më të përshtatshme. 

Përveç një programi fleksibël te përfitimeve, bisedimet e rregullta qe mbahen për të edukuar dhe për të inkurajuar personelin për të udhëhequr një mënyrë jetese të ekuilibruar, temat shkojnë nga vlerësimi artit si një formë e terapisë e deri te dalja në pension, planifikimit financiare, ushqimi i shëndetshëm e  drejtë formimit te arsyes për tu bere prind pozitiv. 

Ne e njohim nevojat e ndryshme të fuqisë  sonë punëtore dhe të vazhdojë për të rritur përfitimet fleksibile të grupi, ku i mundësojë personelit për të plotësuar nevojat e tyre personale mjekësore dhe të sigurimit me ato të parashikuara nga kompania.