Zhvillimi i Karrierës

Bp Home është e angazhuar për të siguruar burimet dhe një mjedis të favorshëm ku punonjësit janë në gjendje të realizojnë potencialin e tyre, të zgjerojnë aftësitë e tyre dhe të hartojë përparimin dhe avansimin e aftësive  tyre në lidhje me zhvillimin afatgjatë karrierës. Punonjësit premtuese do te përgatiten për të marrë përgjegjësi më të mëdha dhe më të gjerë përmes kurseve te lidershipit.

" />


Zhvillimi i Karrierës

Bp Home është e angazhuar për të siguruar burimet dhe një mjedis të favorshëm ku punonjësit janë në gjendje të realizojnë potencialin e tyre, të zgjerojnë aftësitë e tyre dhe të hartojë përparimin dhe avansimin e aftësive  tyre në lidhje me zhvillimin afatgjatë karrierës. Punonjësit premtuese do te përgatiten për të marrë përgjegjësi më të mëdha dhe më të gjerë përmes kurseve te lidershipit.