Partneret e mundshem per projektet tona


Partneret mund të jenë kompani të mesme apo të mëdha si për shembull:


  1. Fonde te ndryshme;
  2. Kompani private;
  3. Kompanie ndërkombëtare;
  4. Banka dhe kompani të sigurimëve,

" />

Partneret e mundshem per projektet tona


Partneret mund të jenë kompani të mesme apo të mëdha si për shembull:


  1. Fonde te ndryshme;
  2. Kompani private;
  3. Kompanie ndërkombëtare;
  4. Banka dhe kompani të sigurimëve,