Fidan Rama

February 5, 2020, - Bp Home Investment.

I kemi të gjitha mundësitë për një jetë të lumtur familjare në lagje dhe për këtë ne si prindër ndihemi krenarë që patëm mundësi që mundin tonë shumëvjeçar ta investojmë në një lagje ku e ardhmja e fëmijëve tanë është e sigurtë.  Tri elemente kyçe vendimtare për blerje të shtëpisë ishin : lokacioni, komuniteti i lagjes dhe siguria.